• Alexandre Duret-Lutz's avatar
  Implement dtgba_sat_minimize(). · 679df4ee
  Alexandre Duret-Lutz authored
  Joint work with Soheib Baarir.
  
  * src/tgbaalgos/dtgbasat.cc, src/tgbaalgos/dtgbasat.hh: New files.
  * src/tgbaalgos/Makefile.am: Add them.
  * src/tgbaalgos/postproc.cc, src/tgbaalgos/postproc.hh: Add
  a dtgba-sat-minimize option.
  * src/tgbatest/ltl2tgba.cc: Add option -RG.
  * src/tgbatest/satmin.test: Add more tests.
  679df4ee