• martinez's avatar
  * src/ltlvisit/basereduc.cc (spot): 80 columns. · 788ed772
  martinez authored
  * src/ltlvisit/reducform.cc (spot), src/ltltest/inf.cc,
  src/ltltest/reduc.cc (main), src/ltlvisit/reducform.hh,
  src/tgbatest/ltl2tgba.cc (main): More option.
  * src/ltltest/inf.test: More test.
  788ed772